Hadis

Prophet Muhammad p.b.u.h. and his teachings - hadis

Hadis podrazumijeva izreke, savjete i način života posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s., od momenta kada je počeo primati Alahovu dž.š. Objavu 610., pa do njegove smrti 632. godine.

Osim toga, svaki postupak učinjen u njegovom prisustvu i od njega odobren smatra se sastavnim dijelom Hadisa.
Riječ “hadis” filološki (jezički) znači “izjava”, i široko je poznat i pod imenom Sunnet, što znači praksa, tradicija ili model života, s tim što je pojam sunnet općenitiji od pojma hadis.

U Arabiji je u doba Muhammeda, s.a.v.s., svako pleme imalo svoj sunnet ili porodičnu tradiciju, preuzetu od predaka i striktno prakticiranu u privatnom i društvenom životu.
Međutim, Sunnet u kontekstu života Poslanika, s.a.v.s., podrazumijeva socijalni i legalni kodeks koji je on ustanovio kao model života i ponašanja za sve muslimane.
Hadis (ili Sunnet) je najbolji i najkompetentniji komentar Kur`ana.

Na hiljade hadisa je zabilježeno i sačuvano do naših dana u dobro organiziranim zbirkama, od kojih su najpoznatije:
Buharijin Sahih i Muslimov Sahih. Obje zbirke nastale su nešto više od dvije stotine godina poslije smrti Muhammeda, s.a.v.s.
Hadisi su bilježeni oprezno, a kriterij odabiranja je bio vrlo strog. To najbolje pokazuje podatak da je Buharija, na primjer, od oko 600 hiljada prikupljenih hadisa u svoju zbirku uvrstio
samo 7.275.

Poslije Kur`ana, Hadis je najmeritorniji izvor islamskog učenja.

No comments yet

Add comment

Protected by WP Anti Spam