Islam

Allah - The one and only God

Islam je vjera koja se temelji na Kur`anu – posljednjoj Allahovoj dž.š.1 objavi – i Hadisu – praksi poslanika Muhammeda, s.a.v.s.2.

Islam je program za cjelokupan ljudski život. To znači da islam pokriva sve aspekte života: individualni, bračni, porodični, ekonomski, politički, itd. Prema tome, pripadnici islama su obavezni da u svakom trenutku svog života djeluju i ponašaju se u skladu sa propisima islama, slijedeći pri tom praktični primjer posljednjeg Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Pripadnost islamu očituje se javnim pronunciranjem (izgovaranjem) šehadeta kao najviše Istine. Tekst šehadeta glasi:
Ešhedu en laa ilaahe illallaah;
ve ešhedu enne Muhammeden ‘abduhuu ve resuuluhuu.
(Svjedočim da nema boga osim Allaha;
i svjedočim da je Muhammed Njegov (Allahov) rob
i poslanik).

Islam znači pokornost Allahu dž.š., kao najvišem autoritetu.
Ta pokornost se postiže:

  • vjerovanjem u istine islama;
  • izvršavanjem propisanih dužnosti i apstiniranjem (suzdržavanjem) od zabrana, i
  • moralno-etičkim ponašanjem i vladanjem.

Islam znači i “mir”, pošto pokoravanje autoritetu Allaha
dž.š. donosi mir i spokojstvo.
1 Dželle ša`nuhuu na našem jeziku znači Uzvišeni, i upotrebljava se pri pomenu
Allaha atributivno. Kod muslimana je više u upotrebi sintagma subhaanehuu ve
te’aalaa
2 Kad spomenemo ime Allahovog dž.š. Poslanika, lijepo je dodati “alejhis-selam“
(neka je mir s njim) ili “sallallaahu ‘alejhi ve sellem“, što u suštini znači isto.

Prvo se u pisanju označava skraćeno a.s., a drugo s.a.v.s. Osoba koja živi životom pokornosti Allahu dž.š. zove se muslim(an).

Iz Kur’ana i Hadisa razumijemo, a i nauka nas navodi na takav zaključak, da je čitav pojavni svijet (svemir i sve što postoji) u odnosu islama (pokornosti) prema Stvoritelju, jer se
besprijekorno pokorava Njegovim zakonima.

Za razliku od mnogih drugih stvorenja, čovjek je biće kojem je Allah dao ograničenu autonomiju i mogućnost izbora, pa on odatle ima slobodu da u životu bira između poslušnosti i
neposlušnosti, pravog puta i stranputice. Ali, njegov slobodan izbor nužno rezultira određenim posljedicama.

Opredjeljenje za poslušnost Stvoritelju donosi mu miran i uravnotežen život na ovom svijetu i uživanje u Džennetu (Raju) poslije smrti i proživljenja; biranje neposlušnosti ga vodi nemirnom i traumatičnom životu na Zemlji, a u vječnom životu ga čeka Allahova dž.š. srdžba i kazna.

Primjer pozicije čovjeka na Zemlji moguće je donekle uporediti sa položajem studenta, koji može izabrati put napornog i odgovornog rada, i zahvaljujući tome uspjeti, ili se opredjeliti za nerad i neodgovornost, i zbog toga poslije imati tegoban život.

Kur`an spominje dobro, u generalnom smislu, pod terminom “ma’aruuf”, a zlo pod terminom “munker”, i zahtijeva od svojih sljedbenika da budu pobornici dobra i protivnici zla. Pod riječju džihad, oko koje postoje teške predrasude i miskoncepcije (nerazumijevanja), islam podrazumijeva isto ono što sugerišu ova dva termina. Prema tome, džihad je borba protiv zla u najširem smislu riječi, počev od zla u nama samima, pa do svakog oblika zla u kojoj god formi i sferi života se pojavilo.

 

No comments yet

Add comment

Protected by WP Anti Spam