Kur`an

Quran - The holy book of Muslims

Kur`an je posljednja Allahova dž.š. objava, poslata kao uputa i vodič cijelom čovječanstvu za sva vremena. Potreba za objavom Kur`ana bila je uslovljena činjenicom da je prethodno objavljena Allahova dž.š. knjiga Indžil, kao i objave poslate ranije, bila do te mjere iskrivljena da u postojećem tekstu nije mogla služiti inicijalno (prvobitno) zamišljenoj svrsi vođenja ljudskog roda Pravom putu.

Ni u jednoj biblijskoj verziji orginalno učenje Indžila danas nije moguće prepoznati.

Isa, a.s., je pozivao narod (potomke Israilove) vjeri u jednog Boga, izvršavanju istih temeljnih propisa i istom moralno -etičkom kodeksu, kao i svi poslanici prije njega. U brojnim knjigama Novog zavjeta, uključujući i četiri Evanđelja, teško se prepoznaju obrisi tragova orginalne Božanske objave kakvu je On podario ljudima. Konfuzno se miješa koncept monoteizma i politeizma, pa se nameće neodoljiv dojam da se daleko veći akcent stavlja na Isusa kao, tobožnjeg, “Božijeg sina”, nego na istinskog Boga (“Oca” u biblijskom trojstvu). I ostala načela
vjerovanja nisu ostala pošteđena od preinaka. Zatim, temeljni propisi, koji su predstavljali sastavni dio svih Allahovih poruka, potpuno su izgubljeni ili u velikoj mjeri deformisani.

Sve je to imalo za posljedicu da je i moralno-etički koncept, koji je u suštini bio isti u svim Božanskim objavama, doživio osjetna skrnavljenja.

Kur`an je poslat da ispravi zastranjivanja u vjerovanju, obnovi tevhid, tj. vjeru u Jednog Boga, i uspostavi propise i norme ponašanja koji će moći voditi čovječanstvo pravim putem i obezbijediti mu mir i spokojstvo na ovom prolaznom
svijetu i trajnu sreću i blagostanje u vječnom životu. Objavljivanje Kur`ana je trajalo oko 23 godine, od čega nepunih 13 u Meki i oko 10 godina u Medini. Tekst Kur`ana je brižljivo zapisivan, kako je proces revelacije (objave) tekao, a čuvan je i putem institucije “hifza” (memorisanja, učenja napamet).

Prije svoje smrti, 632. godine, Muhammed, s.a.v.s., lično je odredio poredak Kur`anskih poglavlja (njih 114). Za vrijeme III halife Osmana ibn Affana (vladao od 644. do 656. godine) sačinjeno je 6 prijepisa Kur`ana pod budnim okom komisije hafiza. Dva od ovih 6 primjeraka su sačuvana do danas: jedan je pohranjen u Topkapi, muzeju u Istanbulu, a drugi u Taškentu. Nacionalna biblioteka u Karačiju (Pakistan) sadrži kopiju taškentskog orginala.

Svi primjerci koji su proizvedeni od doba halife Osmana do današnjih dana tekstualno su identični prvobitnim primjercima. Činjenica da je Kur`an, neosporno, sačuvan u svom autentičnom (tj. od Allaha dž.š. objavljenom) tekstu, kao i podatak
da su savremenim naučnim saznanjima nedvosmisleno verificirani (potvrđeni) brojni njegovi ajeti, koji upućuju na određene fenomene u prirodi, kao i iskustva o pragmatičnosti, logičnosti i svrsishodnosti Kur`anskog programa života, nepobitno
upućuje na nadnaravno i nadljudsko, dakle, Božansko porijeklo ove knjige.

No comments yet

Add comment

Protected by WP Anti Spam