O NAMA

BOŠNJAČKA ISLAMSKA ZAJEDNICA “GAZI HUSREV-BEG”

Poznata i kao Džamija Mosque. Bošnjačka islamska zajednica “Gazi Husrev-beg” (BIZGHB) osnovana je u novembru 1977. pod nazivom “Udruženje islamske zajednice Gazi Husrev-beg”. Djeluje pod svojim sadašnjim nazivom (BIZGHB) od 1995. Osnovni razlog za njeno osnivanje bio je da odgovori vjerskim potrebama svojih članova. To je bilo omogućeno dolaskom stalnog imama, koji je na službi u ovom džematu bez prekida od juna 1982. BIZGHB odgovara različitim potrebama Bošnjaka vezanim za bošnjačku tradiciju, folklore, sport i različite kreativne radionice.


1. Vjeronauka i Škola bosanskog jezika
 Nedjeljom (tokom trajanja regul. školske godine) od 11 AM do 1:30 PM, uporedo;
 Subotom (samo vjeronauka) od 12:00 AM do 2:00 PM.

2. Tefsir za odrasle
Cetvrtkom poslije Akšam-namaza (termin se mijenja prema sezoni).

3. Islamska tribina-aktualne teme
Svakog 1. i 3. Petka u mjesecu poslije Akšam-namaza (ili, zavisno od sezone).

4. Islamski edukativni program za o m l a d i n u
 Nedjeljom od 6:00 PM.