Programi

SEDMIČNI PROGRAMI:

1. Vjeronauka i Škola bosanskog jezika
¬ Nedjeljom (tokom trajanja regul. školske godine) od 11 AM do 1:30 PM, uporedo;
¬ Subotom (samo vjeronauka) od 12:00 AM do 2:00 PM.

2. Kur’an i Tefsir za odrasle
Četvrtkom poslije Akšam-namaza (termin se mijenja prema sezoni).

3. Porodične večeri, svake subote iza jacije.